Update News

Cisco Systems site

ประวัติความเป็นมา Cisco Systems

Cisco Systems นับว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ต่างๆ สินค้าและบริการส่วนใหญ่ของ Cisco Systems จะถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับทั้งการใช้งานในทุกระดับ ทั้งระดับบ้านเรือนองค์กรรวมไปจนถึงหน่วยงานใหญ่ๆ ในส่วนของโซลูชั่น Cisco

Cisco-Cloud-logo

ความหมายระบบ Cloud

ระบบ Cloud นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่หลายคนทราบหรือไม่ว่า ระบบ Cloud นั้นมีมานานแล้วคนส่วนใหญ่ก็ได้ใช้งานระบบ Cloud ด้วย เพียงแต่ว่าเราเองก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังใช้มันอยู่ยกตัวอย่างเช่น การใช้อีเมล์ Dropbox Google Drive ล้วนแล้วแต่เป็นระบบ Cloud ทั้งนั้น และในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบ Cloud ในแบบเจาะลึก

Switching site

ความหมาย หน้าที่ของ Switching

เมื่อกล่าวถึงหรือได้ยินคำว่า Switch หลายคนคงนึกถึงอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้เปิดหรือปิด แต่ในทางของคอมพิวเตอร์แล้วคำว่า Switch จะมีความหมายถึง Network Switch หรืออุปกรณ์เครือข่ายชนิดหนึ่งที่มีความคล้ายกับฮับ หรือ Hub หรือเรียกได้ว่า Switch นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาต่อจากฮับนั่นเอง